Djurrättsaktivister

En baksida med köttindustrin är militanta djurrättsaktivister som hotar, gör intrång och ofredar bönder och deras verksamhet. Alla veganer, eller aktivister är inte militanta alls, men det finns ett antal som är det och som inte drar sig för mycket när det kommer till att befria eller att stjäla djur ifrån gårdar eller transporter.

En djurrättsaktivist är en person som verkar för djurs rättigheter, vill höja deras värde och ofta likställer djuret med en människa. I de allra flesta fallen är det bra att det finns folk som verkar för att den allmänna djurhållningen ska bli bättre, men när det går överstyr och blir extremt far både människor och djur illa på olika sätt. De extrema aktivisterna använder kriminella metoder för att påverka och förändra, gör olaga intrång, hotar och stjäl. Aktivisterna vill ofta verka för att alla djur ska bli fria.

Skrämmer människor och djur

Richii Klinsmeister är en av de mest aktiva medlemmarna i Djurfront, en djurrättsaktivistförening, och han menar att vilka metoder som används bestäms inför varje auktion. Det ska vara det sätt som bäst gynnar djuren, säger han i en intervju med SVT. Detta rimmar illa med djur som avlider av stressen de utsätts för eller som släpps ut i det fria där de inte kan klara sig själva. En kaninbonde i Mellansverige har blivit utsatt för flertalet ovälkomna påhälsningar och kaniner har dött av stressen. Hur detta kan vara det bästa för djuren ställer sig bönderna hårt kritiska till och är dessutom oroliga för sin egen och sina anhörigas del. Många bönder har blivit utsatta för hot om våld, våld och skadegörelse på sina gårdar, och fått rena dödshot både för egen del och gällande sina barn. Detta skapar en stor otrygghet, och en stor stress, men det kan kännas lite bättre att ha ett överfallslarm eller en försvarsspray som kan avskräcka en fientligt sinnad aktivist som angriper. Det kan hittas på https://beredskapskungen.se/forsvarsspray/ och ge en lite större trygghet för såväl barn som vuxen.

Kan orsaka skada och sprida smitta

Bönder berättar om hur djurrättsaktivister invaderar kosläpp och ställer till oreda och skapar otrygghet för besökarna. Förutom att besökare kan bli oroliga och skrämda så kan även dessa auktioner skrämma djuren och de kan skada sig själva, varandra men även människor som kommer i vägen för dem. Att demonstrerande aktivister stör verksamhet och produktion kan skapa en stor stress hos djuren, och även sprida smittor mellan olika gårdar om aktivisterna besöker flera djurstallar i rad utan att byta kläder.

Lantbrukarnas Riksförbunds, LRFs ordförande Palle Borgström menar att trakasserierna gränsar till ren terrorism och måste få ett slut. Det är inte acceptabelt att bönder i ett land med relativt hög standard på djurhållningen ska behöva utsättas för trakasserier, hot och våld.

Justitieminister Morgan Johansson anser att det kan behövas tillsättas en kommitté som utreder om böndernas skydd kan förbättras genom att skärpa lagen om olaga intrång på deras gårdar. Det skulle i så fall kunna hjälpa bönder i utsatt läge.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *