Kriterier

Gräskött® ställer höga krav på uppfödning, utfodring och hantering av alla slaktdjur. För att få bära varumärket Gräskött så måste följande kriterier uppfyllas:

  • Djuret får enbart gräs som foder.
  • Inga genmodifierade (GMO) produkter får användas i djurets foder.
  • Lägsta slaktålder är 26 månader.
  • Djuret klassas till Gräskött då det når 0+/3+ eller mer.
  • Köttet ska vara väl marmorerat.
  • Köttet skall hängmöras i minst 70 dygnsgrader.