Peter Hedman

Peter Hedman

För att kunna kvalificera vad gott och mört kött är har vi knutit oss till Peter Hedman. Han är slaktare i tredje generation och utbildad klassificerare. Han driver ett eget projekt för att höja kvalitén på kött i Sverige som går under namnet ’Ockelbo Stjärnkött’ .

Grundförutsättningen för ett gott kött är djur som fått leva så länge att de är vad man på fackspråk kallar slaktmogna (I Gräskött tar vi inte in något djur som är yngre än 26 månader). De får gärna vara lite äldre. Då har marmoreringen en chans att utvecklas. Vi väljer djur som uppfyller våra krav. Uppfödningen (förutom detta med bara gräs) skall ske i så stressfria miljöer som möjligt och det gäller hela vägen fram till slakt. Vi låter köttets temperatur sjunka gradvis och hängmörar det sedan i minst 70 dygnsgrader. (Vid en temperatur på t.ex 4 grader betyder det att vi hänger det i 17-18 dagar)