Månad: mars 2020

Att arbeta med köttdjur

Köttdjur är den kategori av djur som föds upp för att slaktas och bli till människoföda. Ofta benämns kor antingen som mjölkdjur eller som köttdjur. Ofta hamnar mjölkkor också till slut på ett slakteri men de har i regel inte lika fint kött som de framavlade köttdjuren. Även grisar föds upp till att bli köttdjur …