5 fakta om köttindustrin

Världen över slaktas varje år cirka 70 miljarder landdjur för mat, varav fisk och skaldjur är uteslutna. Köttindustrin har genomgått flera steg i sin utveckling. Fram till 1800-talet bearbetades och såldes kött på lokala marknader. Det var genom nya kyltekniker på 1870-talet som köttindustrin kunde börja expandera och växa. 1930-talet och årtiondena därefter var en …

Att arbeta med köttdjur

Köttdjur är den kategori av djur som föds upp för att slaktas och bli till människoföda. Ofta benämns kor antingen som mjölkdjur eller som köttdjur. Ofta hamnar mjölkkor också till slut på ett slakteri men de har i regel inte lika fint kött som de framavlade köttdjuren. Även grisar föds upp till att bli köttdjur …