Kött från vilt

I de svenska skogarna finns det en hel del vilda djur och de allra flesta av dem jagas för sitt kötts skull. Djuren jagas i första hand under jaktsäsong men det finns såklart inget hinder att äta djur som avlivats efter bilolyckor, eller efter skyddsjakt så länge ansvariga jägare har skött om avlivning, besiktning med mera.

Vilka djur kommer viltköttet ifrån?

I de allra flesta fall kommer viltköttet från hjortar, rådjur, älgar och vildsvin. Det finns också de som äter harar, olika viltfåglar med mera. Även mufflon kan ätas.

Djur som jagas i hägn

I Sverige finns det ett relativt stort antal hägn där vilt föds upp. Det rör sig främst om vildsvin, hjortar och mufflon. Även här sker i viss mån jakt på djuren under jaktsäsongen. Beroende på hur många djur som finns i hägnet kan det finnas olika stora antal att skjuta varje år och det gör att mängden viltkött som produceras också varierar. När det gäller hägn för vilda djur ska de vara så stora att djuren inte behöver fodras något extra under den tid då gräs med mera växer.

Varför välja viltkött?

Det finns flera anledningar att välja viltkött. Det smakr inte bara gott, utan det är också bättre för miljön än andra typer av kött. Dessutom är risken att köttet ska innehålla antibiotika helt utesluten. Det går inte heller åt någon extra mark för att producera foder åt de vilda djuren och det gör att man inte riskerar den biologiska mångfalden. När man väljer viltkött är köttets nivåer av utsläpp i stort sett noll. Vissa växthusgaser förekommer men de kopplas främst till jägarna och deras bilar. Dock bör det i jakten alltid finnas en god jaktetik som förhindrar att djuren skadeskjuts och att de stressas allt för mycket under och omkring jakten.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *