Slakterier och sjukdomar

Då och då kan man läsa att SVA har fått in prover från slakterier och att de visar på olika sjukdomar som salmonella med mera. Men hur ser rutinerna ut vid ett sjukdomsutbrott och vilka sjukdomar är vanliga på slakteriet?

Rutiner vid sjukdomsfall

Ofta upptäcks sjukdomar redan innan djuren kommer till slakteriet men så är inte alltid fallet. Ibland kan djuren verka friska, de slaktas och först efter en tid upptäcks det att djur från samma djurbesättning har en eller annan sjukdom. Då är det dags att återkalla det redan utskickade köttet, som i några fall också kan ha blivit sålt. Ibland upptäcks dock sjukdomar på plats på slakteriet.

Det första som sker när man upptäcker en sjukdom är att man samlar ihop de sjuka djuren och isolerar dem. Man tar sedan reda på om några har slaktats, var djuren har befunnit sig med mera. När man har alla fakta är det dags att kontakta myndigheter för att se vad som behöver göras. Ibland krävs det större arbete innan slakten kan återupptas.

Vad måste göras?

Det är ofta som så att de djur som är sjuka eller kan vara sjuka måste slaktas och destrueras. De kan inte användas till livsmedel. Man måste dock se till att de slaktas i en isolerad omgivning så att bakterierna inte sprider sig vidare till hela slakteriet. Det är också extremt viktigt att man ser till att göra rent omgivningen ordentligt. I flera fall kan det vara som så att man måste ta in ett saneringsföretag som sanerar slakteriet ordentligt.

Sjukdomar som kan förekomma

När det gäller slakterier och jur är det allra vanligaste sjukdomsfallet troligen salmonella. Den här sjukdomen förekommer flera gånger om året och dessutom återkallas ofta kött från butikerna på grund av misstänkt sjukdom. Ibland finns det också andra sjukdomar som kan dyka upp. För några år sedan upptäcktes till exempel ett utbrott av mjältbrand i Östergötland där bland annat kor, getter och hästar smittades. Det gjorde att även slakterierna fick kolla upp djuren lite extra. Det har även förekommit så kallad Newcastle sjuka bland höns på flera olika gårdar. Oftast hinner man spåra de sjuka djuren innan de når slakterier men ibland är det veterinären på plats som får uppdraget att finna sjukdomar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *