Behandling av djuren

Just köttindustrin är ett mycket diskuterat ämne i dag. Många menar att man inte alls ska äta kött, medan andra tycker att det inte är något att diskutera om alls. För de allra flesta är det nog inget konstigt att äta kött. Det är helt enkelt något man har gjort sedan barnsben. Man tycker helt enkelt att det är gott. Men hur behandlas djuren egentligen inom köttindustrin? Hur ser det ut på ett slakteri?

När djuren måste stallas upp

Ibland är det så att djur måste stallas upp på slakterierna. Det kan bero på att det kommer för många djur, det kan hända något som gör att slakten måste avbrytas eller så kommer de när slakteriet ska stänga. I Sverige finns det regler för hur uppstallningen ska se ut men det är ingen uppstallning som lämpar sig för längre tid. Om djuren inte ska stå länge behöver de till exempel inte få vatten och de behöver inte heller ha någon mat. De ska få lite halm eller hö för sysselsättning men det räcker knappast för att hålla djuret mätt någon längre stund. Boxarna som används är ofta små och djuren kan ofta ställas in flera stycken i en box. Därtill tillkommer nya, främmande lukter, ljud och annat som kan skrämma djuren.

Transporterna

Något som ofta kritiseras är transporterna av slaktdjur. Det handlar ofta om att transporterna är för långa, för varma och dessutom transporteras ofta för många djur i en och samma bil. Det är inte sällan djuren dyker upp på slakteriet och plötsligt har transportskador som gör att de inte kan användas som livsmedel och som gör att de måste slaktas akut. Många gånger transporteras också djuren från norra Sverige ner till de södra delarna för att slaktas. Det innebär en resa på flera timmar i en lastbil.

Bedövning

Innan djuren ska slaktas

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *